Afdeling
Noord Nederland
Start. Over psoriasis. Over PVN. Agenda. Recreatiereis. Nieuws. Lid worden. Contact.

De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) behartigt de belangen van mensen met psoriasis. De PVN probeert dit doel na te streven door:


·
het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van psoriasis
·
het stimuleren van de ontwikkeling van kennis en behandelingsmethoden
·
het bevorderen van goed begrip tussen patiënten en behandelend arts
·
het bevorderen van goede contacten tussen de leden onderling (lotgenotencontact) en het bevorderen van integratie van de leden in de samenleving
·
het verzamelen van informatie over de huidaandoening en het verstrekken van informatie daarover aan leden en overige belangstellenden
·
deskundigen voorlichting te laten geven over zowel medische als psychische en sociale aspecten van de huidaandoening
·
samen te werken met organisaties en instellingen die hetzelfde doel nastreven
   gebruik te maken van andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen dienen.

De PVN is onderverdeeld in regionale afdelingen, die elk een eigen bestuur hebben. Iedere afdeling levert een bestuurslid voor het Algemeen Bestuur (AB). Drie leden van het AB vormen tevens het Dagelijks Bestuur (DB) van de PVN: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Als Algemene Vergadering kent de PVN de Verenigingsraad (VR), die bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale afdelingen: per honderd leden één vertegenwoordiger. De VR komt twee keer per jaar bijeen, onder andere als de begroting en jaarverslagen moeten worden goedgekeurd.
Leden ontvangen 6 maal per jaar het blad "PSORIASIS"

Leden van afdeling Noord Nederland ontvangen ook  nog 4 maal per jaar de periodiek  met daarin alle informatie
Aktiviteiten

Wij organiseren jaarlijks 4 voorlichtingsavonden.
Om al deze activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de PVN een jaarlijkse bijdrage