Afdeling
Noord Nederland
Start. Over psoriasis. Over PVN. Agenda. Recreatiereis. Nieuws. Lid worden. Contact.
Psoriasis, en dan?
Als uw arts aan u vertelt dat u psoriasis hebt, schrikt u waarschijnlijk even. Niet helemaal onterecht. Na de diagnose denken veel mensen toch: en hoe nu verder? Ziet mijn leven er voortaan anders uit? Wat is psoriasis eigenlijk en wat is eraan te doen? U kunt natuurlijk zelf op zoek gaan naar informatie over psoriasis of er met uw arts over praten. Toch is dit vaak niet genoeg. Uit ervaring weten we dat veel mensen ook van anderen willen horen hoe zij ermee leven en omgaan. Door lid te worden van de Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) kunt u met lotgenoten praten, ervaringen uitwisselen en krijgt u goede informatie over psoriasis. De PVN is een landelijke vereniging met regionale afdelingen, met in totaal ongeveer 4000 leden. De afdelingen, die ieder een eigen bestuur hebben, werken regionaal. De PVN is een patiëntenvereniging en de Verenigingsraad is het hoogste beleidsbepalende orgaan. Het algemeen bestuur van de PVN bepaalt binnen dit kader het beleid van de PVN. De PVN zet zich in voor alle mensen met psoriasis. In ons land zijn dit er ongeveer 300.000, jong en oud, man en vrouw. De PVN wil de kwaliteit van leven van mensen met psoriasis verbeteren. Om dit doel te bereiken, is de vereniging actief op het gebied van
- voorlichting
- lotgenotencontact
- belangenbehartiging

Het geven van voorlichting
De vereniging geeft verschillende folders uit over psoriasis. Zo zijn er folders waarin duidelijk wordt uitgelegd wat psoriasis is en welke behandelingen er zijn. Daarnaast zijn er folders voor kinderen en jongeren met psoriasis. Deze uitgaven zijn gratis voor de leden van de vereniging. Niet-leden betalen een kleine bijdrage. In het tweemaandelijkse blad van de PVN, Psoriasis, kunt u ervaringsverhalen en medische artikelen lezen en krijgt u informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de behandelingen van psoriasis. In het blad is ook ruimte voor lotgenotencontact in de rubriek ‘Geachte redactie’. Door lid te worden van de PVN ontvangt u automatisch het blad Psoriasis in uw brievenbus. Leden van afdeling Noord Nederland ontvangen ook nog 4 maal per jaar de periodiek met daarin alle informatie van de afdeling.

Het stimuleren van lotgenotencontact
De afdelingen van de PVN organiseren activiteiten in hun eigen regio. Zo zijn er regelmatig voorlichtings- en praatavonden waar u én uw partner van harte welkom zijn. Vaak houdt een arts (bijvoorbeeld een dermatoloog of reumatoloog) een lezing over een medisch onderwerp. Na afloop kunt u vragen stellen aan deze deskundige. De praatavonden zijn vooral bedoeld voor het stimuleren van lotgenotencontact. U kunt met anderen die ook psoriasis hebben, praten over uw problemen en ervaringen. Voor veel lotgenoten is lotgenotencontact bijzonder waardevol. Want lotgenoten hebben juist aan een half woord voldoende. Zij weten precies wat het is om psoriasis te hebben. Veel afdelingen organiseren ook ontspannende activiteiten, zoals met elkaar naar een sauna gaan, zwemmen, wandelen of spelletjes doen. De werkgroep Jongeren van de PVN organiseert allerlei activiteiten voor jonge mensen met psoriasis. Als u met vragen zit of gewoon wilt praten met een lotgenoot over uw huidziekte, aarzel dan niet. U bent altijd welkom bij onze afdeling Noord Nederland van de PVN. U kunt lotgenoten ook ontmoeten tijdens de recreatiereizen die de PVN ieder voorjaar en najaar voor haar leden organiseert. Deze reizen gaan altijd naar zonnige bestemmingen.

Het behartigen van uw belangen
De PVN zet zich in voor alle mensen met psoriasis. De vereniging wil dat de maatschappelijke positie van mensen met psoriasis verbetert. De PVN zet zich in voor een goede en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen met psoriasis, want daardoor verbetert de kwaliteit van hun leven. Om uw belangen goed te kunnen behartigen, overlegt de PVN regelmatig met zorgverzekeraars, zorgverleners, farmaceutische bedrijven en met het Huidfonds. De PVN is lid van de International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) en van EUROPSO, een organisatie van Europese psoriasisverenigingen. Verder is de PVN lid van Ieder(in), ex - CG raad. Ook is de vereniging aangesloten bij diverse overkoepelende patiëntenorganisaties in ons land. Samen sta je sterker en kan de stem van de patiënt beter gehoord worden door de overheid en andere partijen in de gezondheidszorg.
Om al deze activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de PVN een jaarlijkse bijdrage van u. De contributie van het lidmaatschap bedraagt 29,50 euro per jaar.